bl5308

페이지 정보

profile_image
작성자장사의신 조회 0회 작성일 2021-04-15 20:25:38 댓글 0

본문

Fly BL5308สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)

วิดีโอแนะนำหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นี้ เป็นเพียงการแนะนำข้อมูลของแต่ละสาขาวิชา โดยการสรุป และการนำจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชามาใช้ในการนำเสนอข้อมูล หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำต้องขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้
โดยวิดีโอแนะนำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี มีทั้งหมด 7 วิชาสาขา คือ
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
-สาขาวิชาการจัดการการตลาด
-สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
-สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
-สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

**คำอธิบายเกี่ยวกับอักษรย่อชื่อปริญญา**
บช.บ. ย่อมาจาก บัญชีบัณฑิต
บธ.บ. ย่อมาจาก บริหารธุรกิจบัณฑิต

สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็ปไซค์ได้ที่ http://www.bus.ubu.ac.th

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน " สาขาวิชาการบัญชี "

#อาชีวสร้างงานสร้างอาชีพทำในสิ่งที่ใช่เรียนในสิ่งที่ชอบ
ทำในสิ่งที่ชอบ เรียนในสิ่งที่ใช่ อนาคตก้าวไกลแน่นอน !!
เลือกเป็นอาชีวะ ฝืมือชน มีวิชา มีอาชีพ

... 

#bl5308

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 3,702건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.ohioevp.com. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz